Skip to main content
Armatexnis.gr | Events

Διαγωνισμός για Συγγραφή και εικονογράφηση παιδικού βιβλίου

Η Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2017 με ποικίλες δράσεις και προκηρύσσουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά διαγωνισμό συγγραφής και εικονογράφησης παιδικού βιβλίου από ενήλικες (ημερομηνία έναρξης: 2 Απριλίου), που θα ολοκληρωθεί σε δυο φάσεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Πρώτη Φάση: Υποβολή παραμυθιών από Κυριακή 2/4/2017 έως Παρασκευή 23/6/2017
Τρίτη 11/7/2017: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων από την επιτροπή και διάθεση του κειμένου που θα έχει επιλεγεί στο κοινό για τη δεύτερη φάση.
Δεύτερη Φάση: Υποβολή των σχεδίων για την εικονογράφηση του βιβλίου από Τρίτη 11/7/2017 έως Παρασκευή 22/9/2017
Τρίτη 3/10/2017: Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εικονογράφηση του βιβλίου.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ
1. Ο διαγωνισμός αφορά τη συμμετοχή ενηλίκων
2. Τα παραμύθια που μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
• Να μην έχουν εκδοθεί και να μην έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπο του διαδικτύου.
• Η γλώσσα τους να είναι η ελληνική.
• Να είναι πρωτότυπα.
• Η έκτασή τους να μην υπερβαίνει τις 2.000 λέξεις.
• Κάθε συγγραφέας μπορεί να υποβάλει ένα μόνο έργο.
• Να απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6-9 χρονών.
• Τα αντίτυπα που θα κατατεθούν πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα με Times New Roman και μέγεθος γραμμάτων 12.
3. Πηγή έμπνευσης του παραμυθιού θα είναι το θέμα που όρισε για το 2017 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), με τίτλο «Μουσεία και αμφιλεγόμενες ιστορίες: τα μουσεία μιλούν για εκείνα που δεν λέγονται», στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. «Με την επιλογή του θέματος αυτού, το ICOM επιθυμεί να αναδείξει τα μουσεία ως φορείς κοινωνικής ειρήνης, πιστεύοντας ότι η παρουσίαση αμφιλεγόμενων ή αμφισβητούμενων ζητημάτων μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την κοινωνική συμφιλίωση και την αρμονική συμβίωση των ανθρώπων. Τα μουσεία μπορούν να συμβάλλουν στην κατανόηση δύσκολων, αντιφατικών ή σύνθετων πτυχών της ανθρώπινης ιστορίας. Επιπλέον, ως χώροι διαμεσολάβησης και διαλόγου, έχουν τη δυνατότητα να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στην ειρηνική αντιμετώπιση τραυματικών ιστοριών, προσφέροντας πολλαπλές οπτικές και αναγνώσεις».
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
1. Ο διαγωνισμός αφορά τη συμμετοχή ενηλίκων
2. Τα έργα που μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
• Να μην έχουν παρουσιαστεί και να μην έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπο του διαδικτύου.
• Να είναι πρωτότυπα.
• Κάθε καλλιτέχνης μπορεί να υποβάλει μία μόνο συμμετοχή.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής για τη συγγραφή (συνοδευόμενης από το κείμενο): Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν με συστημένη επιστολή (η ταχυδρομική σφραγίδα αποτελεί απόδειξη για την ημερομηνία αποστολής) στην ταχυδρομική διεύθυνση:
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σαλαμίνος 72-74, 17675, Καλλιθέα, Αθήνα, Υπόψιν Βασιλικής Τύρλα
με την ένδειξη:
Διαγωνισμός συγγραφής και εικονογράφησης παιδικού βιβλίου για ενήλικες/ Συγγραφή
ή να παραδώσουν οι ίδιοι, στην ίδια διεύθυνση κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 10:00-16:00.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος θα πρέπει να παραδώσουν/αποστείλουν:
• Την αίτηση συμπληρωμένη σε όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
• Πέντε (5) αντίτυπα του κειμένου και 1 cd.
Β) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής για την εικονογράφηση (συνοδευόμενης από τα έργα): Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017.
Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση οι ίδιοι, ή να την στείλουν με συστημένη επιστολή (η ταχυδρομική σφραγίδα αποτελεί απόδειξη για την ημερομηνία αποστολής) στην ταχυδρομική διεύθυνση:
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σαλαμίνος 72-74, 17675, Καλλιθέα, Αθήνα, Υπόψιν κας Βασιλικής Τύρλα
με την ένδειξη:
Διαγωνισμός συγγραφής και εικονογράφησης παιδικού βιβλίου για ενήλικες/ Εικονογράφηση
ή να παραδώσουν οι ίδιοι, στην ίδια διεύθυνση κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 10:00-16:00.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος θα πρέπει να αποστείλουν:
• Την αίτηση συμπληρωμένη σε όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
• Τρία (3) αντίτυπα των έργων και 1 cd.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η οργανωτική επιτροπή θα ορίσει τις κριτικές επιτροπές.
• Πρόσωπο που έχει οποιαδήποτε συγγενική σχέση με τους συμμετέχοντες δεν μπορεί να συμμετέχει σε κριτική επιτροπή.
• Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό σημαίνει αυτομάτως ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος κανονισμού και αποτελεί υπεύθυνη δήλωση για την αλήθεια και την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων.
• Αρμόδια για την επίλυση κάθε ζητήματος σχετικού με την εφαρμογή του κανονισμού είναι η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 3739651-2, ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση piop_library@piraeusbank.gr.